Integraal raamwerk voor communicatiestrategie inclusief social media: The Brandsphere

Ben jij – net als ik – van een integrale communicatie benadering?  Werken vanuit een goed strategisch raamwerk. Gedegen werken vanuit je strategie aan het keihard waarmaken van doelen. Met een goed denkproces van doel naar tactiek naar output toewerken. Onderweg succes van je communicatie afdwingend door de succesfactoren goed in het vizier te hebben en daar op alle niveaus goed en slim op te anticiperen.

Als het gaat om social media is de informatie vaak nog zeer gefragmenteerd. Zonder integrale raamwerken kan het een flinke puzzel zijn. Hierbij een aanrader voor een ieder die gelooft in en graag werkt aan een integrale communicatie aanpak!

Veranderingen in communicatie landschap

Door ontwikkelingen op het vlak van social media, mobiel en tablets en de sterke adaptie ervan, verandert er veel in het communicatie landschap. Door social media ontstaat een andere arena. Wij zijn nog te vaak gewend te denken in middelen die wij zelf creëren. Middelen waarvoor wij betalen zoals onze site en communicatie uitingen die wij creëren.

 

  Verder lezen

Social media ROI prognose of hardcore marketing: klant centraal?

Weet je wat er in me oppopt als ik deze cijfers (CMO studie van IBM) zie… onze worsteling om ROI te bewijzen, zorgt dat we als marketeers minder tijd besteden aan de klant. De zoektocht naar bewijs voordat je iets kunt bewijzen. Lekker bezig!?

De vicieuze cirkel van ROI

Het vinden van goede KPI´s als daadwerkelijke indicator voor extra (toekomstige) omzet door social media, vergt tijd en inspanning. Dat is goed denken, zoeken, testen om steeds beter voorspellend vermogen te krijgen.

Je hebt nu eenmaal tijd nodig om naar een fundamenteel goed voorspellend model toe te werken. Vooraf lang zoeken naar aannames voor de ROI vergt tijd en wat levert het op? Als je niet oplet, wordt het zoeken naar ROI een draak van een vicieuze cirkel. En gaat het ten koste van focus op de klant.

 

Mindset: moet meer opleveren dan het kost

Begrijp me goed. Ik ben een heftige voorstander van meten. Liefst tot op het bot: wat kost elke order, wat levert elke marketingeuro op. Het is simpel: je besteedt marketinggeld alsof het geld uit je eigen portemonnee komt.

 

JA in 80% van de gevallen

En als ik dan de CEO vraag zou moeten beantwoorden of ik mijn geld zou inzetten op klanten die andere klanten beïnvloeden binnen sociale platforms? Dan is mijn antwoord in 80% van de gevallen resoluut: ja! Onderneem en ondernemen!

 

Gericht op de klant met simpele stelregel: meer opleveren dan het kost

Als CEO zou ik willen dat m´n marketeers zich op de klant richten, niet op mij. Niet op interne zaken. Niet op boterzachte voorspellingen van de ROI. Wel op de waarde van elke afzonderlijke euro, dus ook de tijd die ze erin stoppen. Het moet meer opleveren dan het kost. Simpel.

Ondernemerschap… dat wat is marketeers moeten laten zien. Met hardcore marketing: klant centraal. Zoals ze in hun eerste marketingles geleerd hebben. Ook al zijn de succesfactoren in het social media landschap anders. Marketeers kunnen en moeten leergierig en creatief zijn en gedreven om in alle opzichten meer op te leveren dan te kosten!

Die mindset. Dat is wat ik wil als CEO zou willen zien. En de drive om de ROI te bewijzen door te meten, testen, meten en nog eens meten om op en top te presteren steeds beter te kunnen gaan voorspellen.

Hebben ontwikkelingen social media vlak een goed ROI potentieel ?

Dat wordt voor mij bovenal bepaald door m’n beeld van de impact en het belang van sociale platforms. Dat consumenten en klanten elkaar daar beïnvloeden! En de visie dat dat geld en winst oplevert. En de overtuiging dat het 80% van de bedrijven geld gaat kosten als consumenten en klanten je daar niet noemen.

ROI van social media voor jouw bedrijf? Wat is jouw visie? 

Wat is jouw inschatting van het belang voor jouw bedrijf dat consumenten en klanten elkaar beïnvloeden via social media? Wat is jouw visie?

Social media en de visie erop … dat is waar het start. Keuzes durven maken is de crux. Kiezen voor ondernemerschap met gecalculeerde risico’s en belangen vanuit de visie. Of toch kiezen voor het zoeken van meer zekerheid van ROI berekeningen?

Tweet of bel gerust als je eens wilt sparren over visie, keuzes, argumenten voor jouw social media plannen.

 

 

 

Uitbesteden van social media: verdubbeling in 2011

In 2011 zijn de social media activiteiten vaker uitbesteed. In 2010 besteedde 14% van de bedrijven hun social media uit aan externen. In 2011 was dat 28%. Een verdubbeling. 

Zo blijkt uit het jaarlijks Social media marketing industry report 2012, een opinie onderzoek onder 3.800 marketeers. Het onderzoek is geinitieerd door social media examiner (http://www.socialmediaexaminer.com). De respondenten kwamen voornamelijk uit de Verenigde Staten en Canada.

Wat wordt uitbesteed?

Als bedrijven externen inhuren voor hun social media marketing, werken de externen aan: Verder lezen

Vertalen data: snelheid als nieuwe kernwaarde?

Door het digitaal acteren is het aantal data en analysemogelijkheden flink toegenomen. Meer en betere mogelijkheden om het aanbod te sturen en toe te spitsen op de behoeften van de consument. Kan het nog mooier voor marketeers?

 

90% van de data op het web van afgelopen 2 jaar

Uit onderzoek van IBM blijkt dat maar liefst 90% van de data op het web in de laatste 2 jaar tot stand is gekomen. Een immense hoeveelheid die door de digitale adaptie van de consument zeker niet minder wordt.

Alleen al door steeds intensiever gebruik van sociale platforms komt er een veelvoud aan data en consumenteninzichten bij. Een walhalla voor marketeers. Steeds meer consumenteninzicht om het aanbod en de proposities beter toe te spitsen op de behoeften van consument en klant. Alleen hoe ga je om met die enorme hoeveelheid data, de interpreteerbaarheid en de realtime aanwas?

 

Worstelen met hoeveelheid, interpretatie en continue aanwas

Want voorlopig worstelen veel marketeers nog met de uitdaging van de enorm toegenomen hoeveelheid data. Naast de hoeveelheid hebben de data een vrij kwalitatief karakter, wat interpretatie nog lastig maakt.

 

Toegespitst op transactie, nog niet op de klantrelatie

Over het algemeen is data analyse nog toegespitst op het meten van transactie. Minder op de waarde voor de klant of de relatie met de klant. Dat zal steeds meer moeten verschuiven. Tenminste als we klanten meer waarde willen bieden en beter aan willen sluiten op hun behoeften.

 

Doorvertalen naar verbeterde consumenten ervaring

Voor bedrijven en marketeers een uitdaging om data snel te vertalen naar verbeterde consumentgerichte proposities. Doorvertaling naar betere consumentenervaringen. Bedrijven die daar goed en snel in zijn, kunnen de markt flink veranderen. Ze kunnen het tempo in een markt flink gaan opdrijven. En daarmee de kritieke succesfactoren van een markt veranderen.

 

Nieuwe kritieke succesfactoren?

Door snelle actie-reactie kunnen zij de time to market inkorten. Al dan niet door gebruik te maken van technologische mogelijkheden zoals cloud. In de nieuwe wereld met veel consumenteninzichten en de snelheid van het web is het zeker niet ondenkbaar dat levenscycli van het aanbod verkort worden.

Data en de doorvertaling ervan kunnen en zullen dus in steeds meer markten een cruciale rol gaan spelen. Hoe zit dat in jouw markt? Hoe schat je de impact van data en het vertalen ervan in voor jouw markt? Kan dit gaan zorgen voor nieuwe kritieke succesfactoren?

 

Snelheid goed naar de markt, maar wat betekent dat voor de inrichting marketingafdeling

De snelheid en slimheid waarmee de doorvertaling plaatsvindt, doet niet alleen een beroep op databewerking systemen en systematieken en de analytische kwaliteiten van marketeers, maar zeker ook op de inrichting van de marketingorganisatie:

 • wat wordt uitbesteed, wat doet de marketingafdeling zelf
 • hoe verloopt besluitvorming,
 • waar ligt de verantwoordelijkheid en de bevoegdheid om te beslissen.

Niet voor niets poppen er steeds meer discussies op over plattere organisatiestructuren.

 

Andere vraagstukken?

Haastige spoed is zelden goed… zo luidt de wijsheid. Dus snelheid van handelen roept ook heel andere vraagstukken op. Hoe zorgen we voor goede kwaliteitscontrole, voor goede afstemming met compliance. En hoe waarborgen we zorgvuldig omgaan met data vanuit privacy oogpunt.

 

Snelheid waarmee markten veranderen door doorvertalen data

Het zijn voor veel bedrijven nog vraagstukken, maar zodra de eerste bedrijven zich sterk weten te manifesteren op dit front, zal dit impact hebben op markten en de snelheid waarmee de succesfactoren in markten veranderen. Die snelheid staat niet op zich zelf. Het hangt bijna vanzelfsprekend samen met de snelheid die social, web, mobile en cloud sowieso al met zich meebrengen. De wereld wordt steeds meer realtime. Maar hoe profiteer je in die snelle veranderende wereld?

 

Essentieel onderdeel strategisch marketingplannning

Door de impact op markten is de rol van data, de hoeveelheid ervan, de investeringen in technologie, mensen en organisatie een essentieel strategisch vraagstuk dat in elke strategische marketingplanning thuishoort. Zoals veel van 2.0 vraagstukken is het geen eenvoudig vraagstuk met vele facetten zowel op het vlak van visie, kennis, investeringsbereidheid, inrichting van organisatie en processen enzovoorts.

Wat is jullie strategie om data en inzichten (snel) door te vertalen naar betere consumenten ervaring en daarmee marktaandelen veilig te stellen of te winnen?

 

Praktische info voor argumentatie middelenkeuze sociale netwerken.

Vanuit je communicatiestrategie naar middelen. Die middelenkeuze kunnen we niet anders betitelen dan als een cruciale stap in het communicatieproces.

 • Welke media en middelen passen bij het doel.
 • Welke bijdrage moet het leveren aan het doel.
 • Welke dynamiek brengt het middel of medium met zich mee.
 • En hoe maken we gebruik van die dynamiek. Hoe zorgen we voor synergie met andere middelen en media.

Het vraagt om een gedegen aanpak, want welke professional schudt zomaar middelen uit de mouw? Daar is het te cruciaal voor. Het moet bijdragen aan het doel. Daar hoort een sterke set argumenten bij! Ervaringscijfers van inzet van media en middelen in de afgelopen tijd weeg je mee in de middelenkeuze. Je bouwt verder op ‘best practices’. Maar… als we naar het landschap van de vele sociale platforms kijken, dan zitten we iets meer met de handen in het haar. 

  Verder lezen

Social, digital, mobile, cloud.. en impact op je markt!

Oeps… met al die technologische drivers in de arena van onze markten, moeten we als marketeers toch wel echt op onze hoede zijn.

Dat digitaal en social aan de winnende hand zijn, da´s geen nieuws. Toch merk ik -vaker dan me lief is- dat marketeers niet doordrongen zijn van de impact op hun markt. Dus ik heb een missie zal ik maar zeggen.

Krachtenvelden web, social, mobile en cloud

De krachtenvelden van het web, social, mobile en cloud… ze worden vaak los van elkaar gezien. Zonde, want als we deze krachten in samenhang zien, dan wordt sneller duidelijk wat de impact ervan op markten is.

 

 

 

 

 

 

Verder lezen

Filteren in twitter info overload?

Hoor jij ook dat er zoveel informatie te vinden is op twitter. Dat kennis er voor het oprapen ligt. Maar zie je dat nog niet terug in jouw tijdlijn op twitter? Komt me bekend voor. Alle begin is moeilijk. Dus ook voor mij. Zoek je naar goede filtering en goede accounts om te volgen? Dan hoop ik je met deze info sneller op weg te helpen!

De twee meest gestelde vragen van collega’s en bekenden?

1) Heb je tips van interessante mensen en accounts om te volgen?

2) Hoe filter je die enorme hoeveelheid tweets? Verder lezen

Niet social media is de verandering. Mensen zorgen voor verandering!

Wat gebeurt er in 60 seconde op internet is één van mijn favoriete infographics. De aantallen -vermeld in deze infographic- waren ongetwijfeld al gedateerd toen ie werd gepubliceerd. Toch blijft het fascinerend. En als je er dan bij stilstaat hoeveel mensen met elkaar de sociale platforms verrijken, dan wordt het helemaal feest!

60 Seconds - Things That Happen On Internet Every Sixty Seconds
Infographic by- Shanghai Web Designers

Met zoveel talent, kennis, intellect, creativiteit is verandering niet af te stoppen

Zoveel mensen die elk weer een deel van de groep beïnvloeden, van elkaar leren, met elkaar steeds meer, andere en nieuwe mogelijkheden ontdekken en synergie creëren…  ga zo maar door.

Als je dan bedenkt hoeveel talent, kennis, intellect, creativiteit, invalshoeken er op een sociaal platform worden gebundeld, dan weet je… verandering is niet tegen te houden. Die creëren de deelnemers vanzelf, zeker niet altijd bewust. Individueel en in synergie met elkaar. Ja en wie dan precies weet waar dit naar toe gaat… Verder lezen

Ja dag… marketeers hoeven toch geen verstand van cloud computing te hebben?

Food for thought marketeers: meer visie op digitale wereld inclusief social media

Je zal toch marketeer zijn … en door alles rond social van steeds meer ‘nieuwe’ dingen verstand moeten of willen hebben. Hoe zit dat eigenlijk met cloud computing, is het belangrijk om daar verstand van te hebben? Heb je al beeld bij cloud computing en de impact ervan? Wil je dit artikel dan alsjeblieft als ongeschreven beschouwen!

Wat is cloud computing?

Wat geeft wikipedia eigenlijk voor een omschrijving van cloud computing?                    

“Cloud computing is the delivery of computing as a service rather than a product, whereby shared resources, software, and information are provided to computers and other devices as a utility (like the electricity grid) over a network (typically the Internet).”

Op weg met cloud…

Om een beeld te vormen van cloud computing staan onderaan een tweetal links die je alvast een stuk op weg kunnen helpen bij jouw beeldvorming over cloud computing. Verder heb ik – marketeer – geen kennis van alle ins and outs van cloud computing. Dus laat ik het kort houden:

 • Cloud is nu bovenal een driver achter vrijwel alle social platforms.
 • Cloud heeft veel potentieel voor bedrijven
 • Cloud kan de digitale en ecommerce performance van bedrijven ondermeer snelheid, kostenvoordeel en flexibilteit bieden
 • Cloud discussies gaan vaak ook over de onzekerheden en nadelen zoals ondermeer beveiliging, continuiteit van beschikbaarheid.

 Cloud sneller en meer druk op de markt?

Ja, ik geloof dat cloud computing een driver is waar marketeers oog voor zouden moeten hebben. Omdat het wereld van web en ecommerce nog eens sneller kan gaan maken. Verder lezen

Wat moeten we als marketeers nu met technologie…

Het web en social media worden steeds meer en sneller gedreven door technologie. Ja. dat lijkt het werkterrein voor de online marketeers. Of moeten andere marketeers er ook iets mee.

Concurrentiekrachten digitaal

De ontwikkelingen en digitale druk vanuit het web en social media liegen er niet om. Veel bedrijven ondervinden aan den lijve dat hun aanbod aan concurrentiekracht inboet. Door digitale alternatieven op het web, al dan niet  gebruik makend van slimme technologische applicaties. Door niche spelers en steeds meer door grotere spelers.

Envisioning technology bij Michell Zappa

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Duidelijke tekenen dat tech gedreven giganten de markt op komen 

Er zijn duidelijke tekenen dat grote partijen zoals Amazon en Google markten met hoge marktaantrekkelijkheid betreden. Technologie wordt immers vaak minder door entreebarrierre gehinderd. Kijk maar eens naar voorbeelden in de luchtvaartindustie met Google Flights en de betaalindustrie Google Wallet. Slechts twee voorbeelden, maar een belangrijk signaal aan marketeers.

Verder lezen